štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Galante

Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 12 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva v Galante č. 590-Z/2017, v. z. viceprimátor Zsolt Takács zvoláva 33. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. októbra  2017 o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta
  4. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom 2. a 3. NP severnej veže Neogotického kaštieľa
  5. Verejné zhromaždenie občanov k aktuálnym témam súvisiacim s činnosťou samosprávy
  6. Záver

 

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …