štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ v Galante

Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ v Galante

Primátor mesta Galanta, Peter Paška, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. augusta  2017 o 16,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na ul. Hlavná č. 945 v Galante o podlahovej ploche 71,00 m2 v správe spol. BYSPRAV spol. s r.o. Galanta
  4. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor na ul. Hlavná č. 946 v Galante o podlahovej ploche 55,20 m2 v správe spol. BYSPRAV spol. s r.o. Galanta
  5. Návrh na schválenie postupu a časového harmonogramu riešenia a sanácie stavby TC Galandia
  6. Záver

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …