štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Poradenstvo / Právne poradenstvo / Neoprávnené zrážky zo mzdy!

Neoprávnené zrážky zo mzdy!

Dobrý deň,

Som študentkou a v lete brigádujem na dohodu. Zamestnávateľ mi strhol z výplaty vysokú čiastku s tým odôvodnením, že jeho firma dostala pokutu a on to rozrátal aj medzi zamestnancov. Má na to právo, pokiaľ pracujem na dohodu?

Odpoveď:

Zákonník práce jednoznačne určuje z akých dôvodov je možné zamestnancovi (aj „dohodárovi“) zraziť sumu zo mzdy.

Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ PREDNOSTNE vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Až po vykonaní vyššie uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len nasledovné:
a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom (exekúcie),
c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov (vo vami popisovanom prípade sa jedná o uloženú pokutu pre zamestnávateľa a nie pre zamestnanca, takže sa táto pokuta nemôže zraziť zamestnancovi),
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, atď.
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad (zamestnanec je vyslaný na pracovnú cestu, dostane preddavok a nevyúčtuje ho),
f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť.
Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených vyššie, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Ak zamestnávateľ Vám zrazil zo mzdy sumu z iného dôvodu ako je vyššie uvedené, napr. pretože zamestnávateľ dostal pokutu, tak koná protiprávne a túto sumu Vám musí vrátiť. Navyše o túto neoprávnene zrazenú sumu  dostal zamestnanec nižšie mzdu, teda nedostal mzdu v plnej výške a v tom prípade môže ísť aj o trestný čin nevyplatenia mzdy.

S prianím pekného dňa

Arpád Barczi
advokát
e-mail: barczi@gngu.sk

Ak máte otázku aj Vy, neváhajte nám ju napísať sem (http://gngu.sk/vas-pravny-problem/) , alebo priamo p. advokátovi na barczi@gngu.sk.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za úplnosť a komplexnosť odpovede, pretože informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Skúste ešte

Podnikáme dve fyzické osoby v združení. Ako máme prejsť na spol.s r.o.?

Dobrý deň, Doteraz podnikáme ako dve fyzické osoby, na základe živnostenských oprávnení a to v združení …