štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pýtajte sa / Na otázky odpovedal p. Zsolt Takáč

Na otázky odpovedal p. Zsolt Takáč

Štartujeme novú rubriku na webe gngu.sk pod názvom Pýtajte sa kompetentných a tak sme položili prvé otázky.  Život tak chcel, že ako jedného s prvých sme oslovili poslanca a viceprimátora v jednej osobe p. Zsolta Takáča a položili sme mu nasledovné 3 otázky. Ochotne nám na naše otázky nich odpovedal.

1.Vážený   pán  poslanec,  radi by sme vedeli, aké zásadné problémy, Vy osobne, vnímate vo svojom okolí s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Ak je možné, uveďte prosím aké opatrenia na nápravu navrhujete (vykonávate), prípadne ste už  vykonali a s akým výsledkom.

Ako závažný problém podľa reakcií ľudí považujem stále parkovanie, stav verejnej zelene a detské ihriská na sídliskách. Ďalej som permanentne oslovovaný ohľadne státia na ul. Hlavnej a ul. Šafárikovej. Osobne som presvedčený, že bolo by dobré prehodnotiť projekt vybudovania parkovísk. Ďalej som v komisii investičnej výstavby, životného prostredia a dopravy inicioval vypracovanie revitalizácie zelene na území mesta. Ďalej ako konkrétny krok uvádzam prípravu nového, dopravného riešenia ulíc Hlavnej, Bratislavskej a Šafárikovej. Pripravili sme súťaž architektov ohľadne centrálnej mestskej zóny. Vďaka mnohým, podnetným námetom som pripravený navrhnúť obnovu zelene a dopravy v našom meste. Som rád, že sme na tento rok odsúhlasili financie na obnovu detských ihrísk sidl. JAS a Sever.

2. Aké podujatia resp. aké aktivity sa vo Vašom volebnom obvode konajú resp. prevádzkujú. Myslíme tým, čo by mohlo byť pre ostatných obyvateľov Galanty natoľko zaujímavé, aby ste im to mohli dať do pozornosti.

V tejto oblasti mám absolútne jasno. Galanta v porovnaní zo Šaľou a Sereďou je už dlhodobo lídrom v počte podujatí v kultúre a v športe. Dokonca sa môžeme popýšiť aj tradičnými podujatiami, ktoré organizujú súkromníci v spolupráci s mestom Galanta a MsKS, (Kubánska Noc, Galantafest, Rozlúčka s Letom atď). V meste je naozaj aktívna činnosť Denných centier ako aj Galantského osvetového strediska či Centra voľného času.

3. Aký je Váš názor, akým spôsobom by sa mohla/mala zlepšiť komunikácia mesta a kompetentných voči jej obyvateľom a čo navrhujete aby sa situácia zlepšila.

Komunikácia je osobitná vec a mala by byť prioritou pre každého zvoleného zástupcu mesta. Mám zato, aby sa čo najviac komunikovalo na osobnej úrovni. Organizovanie stretnutí s občanmi, by malo byť súčasťou fungovania mesta. Ďalej by som privítal zriadenie livestreamovej webstránky mesta, kde by mohli byť informácie podávané aktuálne každý pondelok v týždni.  Zároveň však jednoznačne podporujem printovú verziu Galantských novín/Galántai újság. Samozrejme, je dôležité, aby sa zmenil hlavne obsah, kde by mali byť napríklad články vo forme rozhovorov, kde by sa mohli prezentovať nie len predstavitelia mesta ale zástupcovia zamestnávateľov, či riaditelia mestských organizácií. Mohli by vysvetliť ako pracujú, pochváliť sa úspechmi, či naopak pomenovať problémy ktoré ich a zároveň aj nás trápia. Takisto by som prijal live obrazové vysielania zo zastupiteľstva, to by umožnilo občanom sledovať prácu predstaviteľov mesta mohli by si tak overiť ich aktivitu či pripravenosť.

Ak Vás napadli ďalšie otázky, napíšte nám ich.

Skúste ešte

Na otázky odpovedal p. Marsall János

p. Marsall János (poslanec MsZ) nám odpovedal na naše úvodné tri otázky v našej rubrike …