štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pýtajte sa / Na otázky odpovedal p. Zsolt Barczi

Na otázky odpovedal p. Zsolt Barczi

Aj p. Zsolt Barczi (poslanec MsZ) nám odpovedal na naše úvodné tri otázky v našej rubrike Pýtajte sa kompetentných.

1.Vážený   pán  poslanec,  radi by sme vedeli, aké zásadné problémy, Vy osobne, vnímate vo svojom okolí s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Ak je možné, uveďte prosím aké opatrenia na nápravu navrhujete (vykonávate), prípadne ste už  vykonali a s akým výsledkom.

  • Objektívna informovanosť  obyvateľov – občania mesta majú právo na seriózne, aktuálne a  pravdivé informácie zo strany predstaviteľov mesta
  • Parkovanie – neúnosná situácia najmä na Sídliskách   – vybudovanie nových, rozšírenie existujúcich parkovísk ( v minulosti rozšírenie parkovísk  na ul. Z. Kodálya  a Parkovej )
  • Priechody pre chodcov  – vybudovať inteligentné bezpečné priechody pre chodcov, využívajúce  sa LED prvky, senzor pohybu v priestore priechodu – aktivuje LED prvky –  upozorňoval som na to v interpeláciách
  • Neodborné  orezávanie stromov – interpeloval som v tejto záležitosti na MsZ.

2. Aké podujatia resp. aké aktivity sa vo Vašom volebnom obvode konajú resp. prevádzkujú. Myslíme tým, čo by mohlo byť pre ostatných obyvateľov Galanty natoľko zaujímavé, aby ste im to mohli dať do pozornosti.

V tomto  volebnom cykle bolo/je mesto  –  jeden volebný obvod, sídlisko Sever druhý a mestské časti tretí volebný obvod.

Rád by som dal do pozornosti obyvateľom mesta:

  • V mojom okolí:  možnosť využitia tartanového oválu na ZŠ SNP pre širokú verejnosť pre pohybové aktivity – beh, chôdza v lete tiež v tomto areáli – plážový volejbal
  • Návštevu športových podujatí: extraligové zápasy našich mužstiev v kolkoch, v stolnom tenise, medzinárodné turnaje v boxe, judo, karate, halové futbalové turnaje..

Športový život v Galante je veľmi pestrý, každý víkend si môžeme vybrať zo širokej ponuky športových udalostí, aktivít usporiadaných v Športovej hale, v Dome športu a na štadióne FC Slovan

3. Aký je Váš názor, akým spôsobom by sa mohla/mala zlepšiť komunikácia mesta a kompetentných voči jej obyvateľom a čo navrhujete aby sa situácia zlepšila.

  • Opätovné zavedenie funkcie hovorcu mesta /viď. Šaĺa /  – Oficiálne stanoviská primátora, MsU smerom k médiám, verejnosti  by boli podávané profesionálne, jednoznačne.
  • Vylepšenie webstránky mesta
  • Reštart Galantských novín – Vypracovanie a schválenie Štatútu GN, ktorý by úplne jasne vymedzil povinnosti, právomoci Redakčnej rady, primátora, MsZ, redaktora. Uviesť do života  mechanizmy, ktoré by zabránili  zneužitiu GN na vlastnú, často nepravdivú propagandu + servilnosť redaktora – čo bolo aj dôvodom pozastavenia ich vydávania

Ak Vás napadli ďalšie otázky, napíšte nám ich.

Skúste ešte

Na otázky odpovedal p. Marsall János

p. Marsall János (poslanec MsZ) nám odpovedal na naše úvodné tri otázky v našej rubrike …