štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pýtajte sa / Na otázku odpovedala p. Lucia Galambošová

Na otázku odpovedala p. Lucia Galambošová

Dňa 10.04.2016 sme dostali do rubriky Pýtajte sa kompetentných otázku od občana Galanty, p. Andreja Forgáča.

Otázka znela:

,,Chcel by som sa spýtať kompetentných ako vidia rozšírenie parkovacích miest na síld. Sever ? Je tu enormne veľa áut a ľudia nemajú si fakt kam zaparkovávať autá a Mestská polícia dáva papuče za nesprávne parkovania čo situáciu nerieši, ale určite aj týchto pokút sa pozbiera na nové „parkovisko“ dobrých 5-6 rokov sa nevytvorilo žiadne nové (ak sa dobre pamätám) peniaze určite sú (+ 700 000 € mesto Galanta) a tie park. miesta sú potrebné. Ďakujem“

Na otázku odpovedala Lucia Galambošová – zástupkyňa prednostu MsÚ v Galante:

Dňa 31.03.2016 sa na Mestskom zastupiteľstve prerokovával materiál –  III. úprava rozpočtu na rok 2016,v ktorom sa odsúhlasili aj finančné prostriedky na parkovacie miesta na sídlisku Sever v sume 28.000€.  Jedná sa o ulicu Švermovu kde je dĺžka parkoviska 136m. V súčasnosti je na danej ulici 22 parkovacích miest a doplnením o nových 32 parkovacích miest sa počet navýši na celkový počet  54 miest.

Chcela by som reagovať aj na Vami deklarovanú sumu 700.000€, ktorá je súčasťou Vašej otázky a ktorá je, podľa Vás, vyjadrením plusovej hodnoty rozpočtu mesta Galanta za rok 2015.

K úprave III. rozpočtu mesta Galanta sa pristúpilo po spracovaní Záverečného účtu mesta Galanta za rok 2015, kde bol vyčíslený prebytok v sume 760.439€. Táto suma však obsahuje príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu ako aj finančné operácie znížené o účelové finančné prostriedky prijaté zo Štátneho rozpočtu a nevyčerpané do konca roku 2015 vo výške 162.068,29€, čo v konečnom výsledku činí sumu 598.370,71€. Až táto výsledná suma je v podstate zostatkom zdrojov z roku 2015.

Verím, že som v dostatočnej miere zodpovedala Vašu otázku. Som rada, že sa občania zaujímajú o dianie v našom meste.

Skúste ešte

Vyrúb stromov pri železničnej stanici v Galante.

Dostali sme podnet do rubriky Pýtajte sa kompetentných na preverenie výrubu stromov pri železničnej stanici …