štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane Európsky týždeň mobility na národnej úrovni.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) –  alternatívy osobných motorových vozidiel. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu pre zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je tiež dobrou príležitosťou pre miestne zainteresované strany, aby sa zišli a prediskutovali rozličné aspekty mobility a kvality ovzdušia, našli inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov a otestovali nové technológie alebo plánované opatrenia.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, na čo skutočne ulice mesta slúžia, a predebatovať konkrétne riešenia problémov, ako je nadmerný hluk, znečistenie ovzdušia, zápchy, problémy s parkovaním, dopravné nehody a zdravotné problémy.

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY je šancou na spustenie širokej škály činností a miestnym orgánom, organizáciám a asociáciám ponúka platformu na:

  • podporu ich iniciatív v rámci udržateľnej mestskej mobility,
  • zvýšenie povedomia o škodách, ktoré spôsobujú aktuálne trendy v mestskej mobilite životnému prostrediu a kvalite života,
  • vytvorenie partnerstiev s miestnymi zainteresovanými stranami,
  • spoluúčasť v celoeurópskej kampani a zdieľanie spoločného cieľa a identity s inými mestami,
  • zdôraznenie miestnej snahy o politiku udržateľnej mestskej dopravy,
  • spustenie nových politík a trvalých opatrení.

Mesto Galanta vyhlasuje v rámci tejto kampane nasledovnú súťaž:

V rámci tohto týždňa vyhlasuje Mesto Galanta v spolupráci s OZ MAS Galanta nasledovnú súťaž :
„Tipnite si, koľko motorových vozidiel a koľko bicyklov prejde dňa 20.9.2017 v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. po ulici Hlavnej v Galante?“
Vaše tipy zasielajte najneskôr do 10.00 hod. dňa 21.9.2017 na Facebook-ovú adresuhttp://www.facebook.com/ozmasgalanta/

Súťažíte o zaujímavé ceny!

zdroj: http://eurotm2017.eurotm.sk/, facebook

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …