štvrtok , 16. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Pozvánka na 37. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta Galanta, Peter Paška,  z v o l á v a  37. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.  februára  2018 o 16,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Návrh na prijatie kontokorentného úveru …

Čitaj viac »

Pozvánka na 36. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Primátor mesta Galanta, Peter Paška, zvolávam 36. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. február  2018 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Interpelácie poslancov Kontrola plnenia uznesení Návrh na I. úpravu …

Čitaj viac »

Pozvánka na 35. Mestské zastupiteľstvo v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Galanta, Peter Paška, z v o l á v a 35. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra  2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Interpelácie poslancov Kontrola plnenia …

Čitaj viac »

Tlačová beseda poslancov MsZ Galanta

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ V PIATOK, 10. 11. 2017 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí Mestského úradu Galanta. Témou tlačovej besedy bude: Aktuálna informácia o investičných aktivitách v meste Galanta Aktuálna informácia v súvislosti s pripravovaným medzinárodným podujatím: „Dni Kecskemétu – Kecskeméti napok“ Rôzne S pozdravom Mgr. Peter KOLEK poslanec MsZ v Galante

Čitaj viac »

Pozvánka na 34. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta Galnta, Peter Paška, zvoláva 34. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2017 o 15,30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Návrh na VII. úpravu rozpočtu Záver

Čitaj viac »

Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 12 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva v Galante č. 590-Z/2017, v. z. viceprimátor Zsolt Takács zvoláva 33. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19. októbra  2017 o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta …

Čitaj viac »

Pozvánka – verejné zasadnutie občanov

V zmysle Uznesenia č. 590-Z/2017 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Galante, konaného dňa 26.09.2017 a v zmysle ustanovenia § 11b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Galante zvoláva Verejné zhromaždenie občanov k aktuálnym témam súvisiacim s činnosťou samosprávy na deň 17. …

Čitaj viac »

Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ v Galante

Primátor mesta Galanta, Peter Paška, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 30. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. augusta  2017 o 16,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor …

Čitaj viac »