piatok , 19. január 2018
skhu
Domov / Mestské zastupiteľstvo / Zápisnice z Mestských zastupiteľstiev

Zápisnice z Mestských zastupiteľstiev

Zápisnice z Mestských zastupiteľstviev  za jednotlivé roky od roku 2007 uložené v PDF formáte.

za rok 2007

za rok 2008

… pripavujeme …

za rok 2009

… pripavujeme …

za rok 2010

… pripavujeme …

za rok 2011

 … pripavujeme …

za rok 2012

… pripavujeme …

za rok 2013

za rok 2014

za rok 2015

za rok 2016

 

Zverejnené v zmysle zákona o slobode informácií – Zákon č. 211/2000 Z. z.

Skúste ešte

Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 12 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského …