piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Primátor mesta Galanta – tlačová správa k TC Galandia

Primátor mesta Galanta – tlačová správa k TC Galandia

Milí čitatelia, vzhľadom k tomu, že Termál centrum Galandia je neustále sa preberajúcou témou v Galante, ktorá sa prakticky bytostne týka aj samotných obyvateľov mesta Galanta, rozhodli sme sa uverejniť tlačovú správu Primátora mesta Galanta, Petra Pašku k uvedenej téme.

 Jeho vyjadrenie uverejňujeme na základe mailovej správy zaslanej našej redakcii v nasledovnom znení:

,,Dobry den Vam prajem,

V poslednej dobe sme sa nakoniec predsa trochu posunuli z patovej situacie okolo TC Galandia, preto Vam osobne posielam tlacovu spravu o stave a planovanych pracach na TC Galandia. Tlacova sprava vychadza z listu adresovanemu Ministerstvu hospodarstva Slovenskej republiky, generalnemu riaditelovi sekcie strukturalnych fondov, p.Martinovi Huskovi. Odhadovany rozsah prac je na urovni velmi vyrazne prevysujucej milion eur.

S priatelskym pozdravom

Peter Paška
Primátor mesta Galanta
Mierové námestie 1
924 01 Galanta“

Tlačová správa k TC Galandia – uverejňujeme jej plnú verziu:

,,Koncom júla 2017 mi bol doručený list z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v Bratislave, sekcie štrukturálnych fondov, ktorým ma požiadali o oznámenie konečného termínu, do ktorého bude TC Galandia uvedené opätovne do prevádzky. Určený termín má zohľadňovať práce a činností nevyhnutné pre jeho opätovné uvedenie do prevádzky.

Je dôležité poznamenať, že k uzatvoreniu TC Galandia ma viedli oprávnené pochybnosti o bezpečnosti stavby a hlavne konštrukčného riešenia strechy bazénovej haly. Tieto boli opakovane potvrdené nestrannými znalcami v odbore statiky, znalcom pribraným vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante, ako aj stavebno-technickým prieskumom stavby. V súčasnosti sa ešte spracúva posudok na strešnú oceľovú konštrukciu nad bazénovou halou.

Musím konštatovať, že proces stavebno-technického posudzovania stavby trval neúmerne dlho. Tento proces bolo nutné absolvovať k podrobnému posúdeniu stavu stavby, odhadu finančnej náročnosti opráv a tiež k odstráneniu pochybností orgánov Mestského zastupiteľstva v Galante o potrebe a rozsahu sanácie stavby TC Galandia. V súčasnosti sa orgány mesta výrazne priblížili v názoroch na predpokladanom rozsahu sanácie/asanácie stavby. Na stavbe je nutné vykonať 

  • sanáciu oceľovej konštrukcie ponad bazénovú halu vrátane strešného plášťa,
  • zosilnenie železobetónového stropu ponad jedálňou, pod technologickou miestnosťou,
  • komplexné odstránenie toboganov, následná náhrada – osadenie nových toboganov,
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na nové prestrešenie a zosilnenie nosných konštrukcií a nadväzujúce, ktoré budú dotknuté sanáciou, ako sú vzduchotechnika, elektroinštalácia a pod.,
  • obnova a spustenie technológie kúpaliska.

Zvážiac všetky súvisiace prípravné práce, verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť, stavebné konanie, verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, nevyhnutnú dobu na realizáciu sanácie TC Galandia, ako aj prípravy na spustenie prevádzky TC Galandia, Mestské zastupiteľstvo v Galante dňa 24. 8. 2017 prijalo uznesenie č. 557/Z-2017, ktorým schválilo harmonogram postupu prác na znovuotvorenie TC Galandia a otvorenie TC Galandia najneskôr do 31.12.2019.

Našim zámerom je uviesť TC Galandia do prevádzky čo najskôr, preto vyššie uvedený termín je termínom krajným, počítajúcim s určitou časovou rezervou. Po vykonaní vyššie uvedených nevyhnutných opráv budeme pokračovať v ďalších prácach na zvýšenie kvalitatívnej úrovne TC Galandia. Orgány mesta Galanta žiadajú riadiaci orgán o pochopenie, ústretovosť a uznanie nevyhnutnosti dĺžky procesov vykonania sanácie stavby TC Galandia na uvedenie do plnej prevádzky. Mesto Galanta je pripravené svoj záväzok na znovuotvorenie TC Galandia potvrdiť  aj zmluvnou formou, prípadne dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP z 21. 9. 2005 v znení dodatkov k nej. 

S pozdravom Peter Paška, primátor mesta Galanta

V Galante 30.8.2017

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …