piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Pozvánka – verejné zasadnutie občanov

Pozvánka – verejné zasadnutie občanov

V zmysle Uznesenia č. 590-Z/2017 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Galante, konaného dňa 26.09.2017 a v zmysle ustanovenia § 11b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo v Galante zvoláva Verejné zhromaždenie občanov k aktuálnym témam súvisiacim s činnosťou samosprávy na deň 17. október 2017 o 17,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …