piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / Pozvánka na 37. zasadnutie MsZ v Galante

Pozvánka na 37. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta Galanta, Peter Paška,  z v o l á v a  37. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.  februára  2018 o 16,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh na prijatie kontokorentného úveru
  4. Návrh na prijatie úveru na opravu TC Galandia a strechy Neogotického kaštieľa v Galante
  5. Návrh na zmenu účelu využitia nebytového priestoru a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v správe spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o. – Námestie detí č. 1601/1
  6. Návrh na udelenie ocenenia „Športovec roka mesta Galanta“ za rok 2017
  7. Návrh na prerozdelenie dotácií v oblasti kultúry na rok 2018
  8. Záver

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …