piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pýtajte sa / Na otázky odpovedal p. Peter Závodský

Na otázky odpovedal p. Peter Závodský

Peter Závodský bol ďalším poslancom MsZ, ktorý nám odpovedal na naše úvodné tri otázky v našej rubrike Pýtajte sa kompetentných.

1.Vážený   pán  poslanec,  radi by sme vedeli, aké zásadné problémy, Vy osobne, vnímate vo svojom okolí s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Ak je možné, uveďte prosím aké opatrenia na nápravu navrhujete (vykonávate), prípadne ste už  vykonali a s akým výsledkom.

Problémových oblastí je strašne veľa a pri širšej diskusii s obyvateľmi by sme určite prešli všetky sféry komunitného života. Ja osobne vnímam ako ekonomicky najzávažnejší problém teplovodné rozvody na území mesta. Teplovodné rozvody ovplyvňujú všetkých obyvateľov na sídliskách v našom meste, rovnako aj firmy v týchto lokalitách. Zub času sa na týchto rozvodoch už dávno podpísal a preto sú straty počas dodávok konečnému spotrebiteľovi rádovo na úrovni až do 30% v závislosti od lokality. Ak by sa nám podarilo prostredníctvom mestských spoločností zrekonštruovať teplovodné rozvody, pokles odplaty za dodávky tepla, by pocítili všetci vyššie menovaní. Spoločnosť Bysprav, s.r.o. ako aj Galantaterm, s.r.o. už majú pripravenú etapizáciu výmeny. Na prvé etapy sú obe spoločnosti aj finančne pripravené.

2. Aké podujatia resp. aké aktivity sa vo Vašom volebnom obvode konajú resp. prevádzkujú. Myslíme tým, čo by mohlo byť pre ostatných obyvateľov Galanty natoľko zaujímavé, aby ste im to mohli dať do pozornosti.

Nechcel by som vyzdvihovať jednotlivú akciu, pretože si myslím, že ak ktokoľvek zorganizuje podujatie pre prospech ostatných občanov je to fantastický prístup k oživeniu komunitného života. Som toho názoru, aby poslanecký zbor pri svojej práci vytváral podmienky na to, aby takého akcie mohli byť zrealizované a aby tiež rozširoval možnosti pre individuálne spoločenské vyžitie. Práve preto je každoročnou súčasťou mestského rozpočtu aj finančná podpora športových a kultúrnych klubov a združení na území mesta, rovnako je jeho súčasťou aj dopĺňanie zdrojov na výstavbu, resp. obnovu športovísk na území mesta a prímestských častí.

3. Aký je Váš názor, akým spôsobom by sa mohla/mala zlepšiť komunikácia mesta a kompetentných voči jej obyvateľom a čo navrhujete aby sa situácia zlepšila.

Rozhodne som za to, aby sa z komunikácie vytratili emócie a aby sa verejnosti komunikovali fakty. Som za to, aby zasadnutia mestského zastupiteľstva boli vysielané v priamom prenose, nielen hlasom ale aj obrazom. Som za to, aby sa zvýšili možnosti v oblasti elektronickej komunikácie s mestským úradom ako aj s mestskými spoločnosťami. Som za to, aby sa zachovali stretnutia s občanmi a aby sa plánované investičné aktivity mesta komunikovali s verejnosťou ešte v samých počiatkoch, aby verejnosť mohla prispievať k finálnemu riešeniu.

Ak Vás napadli ďalšie otázky, napíšte nám ich.

Skúste ešte

Na otázky odpovedal p. Marsall János

p. Marsall János (poslanec MsZ) nám odpovedal na naše úvodné tri otázky v našej rubrike …