piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pýtajte sa / Na otázky odpovedal p. Marsall János

Na otázky odpovedal p. Marsall János

p. Marsall János (poslanec MsZ) nám odpovedal na naše úvodné tri otázky v našej rubrike Pýtajte sa kompetentných.

Otázka č.1. Vážený   pán  poslanec,  radi by sme vedeli, aké zásadné problémy, Vy osobne, vnímate vo svojom okolí s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Ak je možné, uveďte prosím aké opatrenia na nápravu navrhujete (vykonávate), prípadne ste už  vykonali a s akým výsledkom.

Problémy v mojom okolí ( sídlisko Sever) s ohľadom na potreby jeho obyvateľov:

a.) Dezolátny stav, na športovanie nevhodné 2 vonkajšie športoviská na sídlisku Sever
b.) Dezolátny stav niektorých chodníkov na sídlisku Sever
c.) Neestetické riešenie a umiestnenie smetných nádob v okolí obydlia
d.) Nedostatok zelene a starostlivosť o nej

Opatrenia na nápravu ktoré  navrhujem:

a.) Dezolátny stav, na športovanie nevhodné 2 vonkajšie športoviská na sídlisku Sever

Urobil som a urobím všetko pre to,  aby sme na vysokej estetickej úrovni sfunkčnili to čo už existuje ale  z titulu jeho dezolátneho stavu nie je možné využívať  a tvorí len akýsi neestetický  a nevyužitý kus priestoru z minulosti. Treba zrealizovať rekonštrukciu  obidvoch ihrísk so zreteľom  taktiež na rozšírenie zelene a okraje vonkajšieho športoviska chrániť živým plotom.

Výsledok môjho snaženia sa:  V novembri 2015 sme odsúhlasili 17 000 € na rekonštrukciu vonkajšieho športového ihriska za obytným domom Železničiarska 1442/55. Realizácia: prvý polrok 2016, umelý povrch typu tartan Polytan vodopriepustný.

b.) Dezolátny stav niektorých chodníkov na sídlisku Sever

Fotka č.:3, niektoré chodníky na sídlisku Sever
Fotka č.:3, niektoré chodníky na sídlisku Sever

Výsledok: v rozpočte na rok 2016 sú vyčlenené finančné prostriedky (odsúhlasené mestským zastupiteľstvom) na opravu pozemných komunikácií ( nešpecifikovaných) v meste 50 000 €. Závisí od vedenia mesta koľko z týchto prostriedkov preorientuje na sídlisko Sever. A je tu ešte jedna možnosť: prebytok rozpočtu z roku 2015.

 

 

c.) V súvislosti s neestetickými riešeniami umiestneniami smetných nádob v okolí obydlia som interpeloval na mestskom zastúpení nasledovné: „ Keď mi dovolíte ja by som navrhol finančne nenáročné riešenie na odstránenie týchto nedostatkov. To  riešenie, ktoré chcem navrhnúť sa už realizuje v praxi na sídliskách v Trnave. Oni  v Trnave oplotili priestor pre smetné kontajnery, vysadili popínavé rastliny a na živý plot vhodné kríky, aby zakryli to čo je neestetické pre naše oči.“

Výsledok: Z hľadiska finančných prostriedkov a stanoviska vedenia mesta negatívny.

Otázka č.2. Aké podujatia resp. aké aktivity sa vo Vašom volebnom obvode konajú resp. prevádzkujú. Myslíme tým, čo by mohlo byť pre ostatných obyvateľov Galanty natoľko zaujímavé, aby ste im to mohli dať do pozornosti.

Neviem o kultúrnom a športovom podujatí na sídlisku Sever celomestského charakteru.

Otázka č.3. Aký je Váš názor, akým spôsobom by sa mohla/mala zlepšiť komunikácia mesta a kompetentných voči jej obyvateľom a čo navrhujete aby sa situácia zlepšila.

Moje návrhy na zlepšenie situácie:

  • považujem za dobrý nápad, vítam a podporím Galantské noviny – Galántai Újság v elektronickej podobe na webovom sídle gngu.sk
  • som za pokračovanie a ďalšie vydávanie Galantských novín – Galántai Újság  v printovej podobe za predpokladu, že budú vydané v súlade so štatútom Galantských novín a pod dohľadom redakčnej rady
  • k objektívnosti a transparentnosti informovania verejnosti by mohla prispieť aj regionálna televízia KREA ak by vysielali v priamom prenose zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

Ak Vás napadli ďalšie otázky, napíšte nám ich.

Skúste ešte

Vyrúb stromov pri železničnej stanici v Galante.

Dostali sme podnet do rubriky Pýtajte sa kompetentných na preverenie výrubu stromov pri železničnej stanici …