piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Pýtajte sa / Na otázku pána Romana odpovedala Lucia Galambošová

Na otázku pána Romana odpovedala Lucia Galambošová

Otázka od obyvateľa Galanty, pána Romana:

,,Ako je to možné, že na Topoľovej ul. (Kolónia) bola výstavba 4bytoviek zakázaná a  zároveň na Orechovej ul. povolená. Pokiaľ viem tak v tejto lokalite ( Kolónia) má byť len rodinná výstavba.
Ďakujem“

Na otázku odpovedala Lucia Galambošová – zástupkyňa prednostu:

,,Dobrý deň prajem

Všeobecne je miestna časť Kolónia rozdelená do viacerých častí, čo sa týka územného rozhodnutia. Na prvú časť Kolónie bolo vydané Územné rozhodnutie v inom znení ako v iných častiach. V prednej časti boli však povolené aj dvojdomy a podobne. Aby som situáciu priblížila, pokúsim sa ju vysvetliť nasledovne:

K ulici Topoľovej:

V miestnej časti Kolónia v Galante, navrhovateľ vzal návrh na Územné rozhodnutie späť. V regulatívach Územno plánovacej dokumentácie je však napísané : výstavba rôznych RD a rôznych  typologických druhov  RD,  citujem ,, … samostatne stojace dvojdomy, radová výstavba, atriová, kobercová výstavba, … „

K ulici Orechovej:

1.stavba – Navrhovateľ podal jeden návrh na umiestnenie 12 rodinných domov realizovaných ako 6 dvojdomov. Zastavaná plocha stavby je viac ako 300 m2, stavba  podlieha režimu územného rozhodnutia.  Územné rozhodnutie bolo vydané pod číslom OSP 760/21302-1/2014-PE zo dňa 14.10.2014.

           Umiestnenie a typ rodinných domov bol už pred vypracovaním geometrického plánu a návrhu konzultovaný (projektant aj geodet spoločne)  s vtedajšou vedúcou odd. Ing. Kulcsárovou. V tomto prípade typológia RD zodpovedá regulatívam Územno plánovacej dokumentácie, ide o rodinné dvojdomy, nie bytovky !

2.stavba – Tu stavebník požiadal o vydanie dvoch rodinných domov, ktorých spoločná zastavaná plocha je 184,00 m2. Tu stavebný úrad zlúčil územné konanie so stavebným   konaním.

Stavebné povolenie vydané na  „novostavbu dvoch rodinných domov“ pod č. OSP 212/4116/1045/2016-PE zo dňa 22.04.2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 25.04.2016

Stavebné povolenie vydané na      „novostavbu dvoch rodinných domov“ pod č. OSP 215/4116/1045/2016-PE zo dňa 22.04.2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 25.04.2016.

Stavebné povolenie vydané na      „novostavbu dvoch rodinných domov“ pod č. OSP 216/4116/1045/2016-PE zo dňa 22.04.2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 25.04.2016.

Zlúčené územné konanie a stavebné konanie sa v tejto lokalite uplatňuje a  uplatňované bolo aj v minulosti.

Verím, že som plne zodpovedala Vašu otázku a teším sa na ďalšiu spoluprácu s obyvateľmi nášho mesta.“

Skúste ešte

Vyrúb stromov pri železničnej stanici v Galante.

Dostali sme podnet do rubriky Pýtajte sa kompetentných na preverenie výrubu stromov pri železničnej stanici …