piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Kultúra / MSZ včera rozhodlo o zmene názvu mesta Galanta

MSZ včera rozhodlo o zmene názvu mesta Galanta

Včerajšie Miestne MSZ nám občanom prinieslo prekvapenie. Hneď na úvod poslanci schválili zmenu programu a ako 36. bod programu schválili rokovanie o zmene názvu mesta Galanta. Konanie o zmene názvu bolo iniciované Občianskym združením Zmena v Galante. Začalo sa podaním žiadosti na Mestskom úrade v Galante dňa 01.04.2015.

V žiadosti boli navrhnuté tri nové názvy:

Salibská mokraď – odôvodnené to bolo tým, že Mesto Galanta leží na juhozápadnom Slovensku. Z hľadiska geomorfologického členenia spadá kataster sledovaného územia do provincie Západopanónskej panvy. Presnejšie do Podunajskej nížiny a v rámci nej do Podunajskej roviny. Do juhovýchodnej a juhozápadnej časti katastrálneho územia mesta Galanta zasahuje časť Salibská mokraď. Samozrejme ako výmena za názov získa mesto všetky Saliby, ktoré budú pričlenené k mestu a budú považované za jeho mestské časti.

Esteházy – odôvodnenie predkladatelia vysvetľovali tým, že rod Esterházyovcov postavil v Galante neogotický kaštieľ. Dnešný neogotický kaštiel‘ dali postaviť v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci v období prvého mohutného rozmachu moci a hospodárskej prosperity rodu a týmto si chceli uctiť ich pamiatku .

Girlanda – odôvodnenie v tomto názve bolo také, že má názov najbližšie k názvu Galanta a prvé aj posledné písmeno názvu sa nezmení, čím sa ušetrí pri prepisovaní hlavičkových papierov a vizitiek. Tento návrh však už samotných prekladateľoch získal v osobitnom hlasovaní najmenšiu podporu a vzhľadom na túto situáciu, tento názov z návrhu na zmenu stiahli.

Na včerajšom MSZ sa teda poslanci museli zaoberať dvoma prvými návrhmi. V zmysle Zákona 2005/20016 o sociálnom pilieri pri zmene názvu miest v znení neskorších predpisov boli verejnosti  predložené listiny ku ktorým sa mohli vyjadrovať. Tieto návrhy pripomienkovali občania počas uplynulých troch mesiacoch na webovej stránke mesta Galanta v sekcií ,,V zákulisí“ a zároveň svoje pripomienky mohli vkladať do koša na 10. poschodí  Mestského úradu pri vystupovaní z výťahu po ľavej strane.  Mesto Galanta má cca 14000 obyvateľov, pritom bolo evidovaných asi 16 tisíc pripomienok a to z dôvodu, že poniektorí  pripomienkovali tieto názvy dvakrát.

Po dlhej a vyčerpávajúcej diskusií poslancov a verejnosti, bolo tesne po polnoci rozhodnuté a novým názvom mesta je Salibská mokraď. Tešíme sa, že konečne v Galante prišlo ku vzájomnému konsenzu obyvateľov a vedenia mesta. Vzhľadom k pridruženiu všetkých Salíb sa mesto prehuplo do kategórie nad 20 tisíc obyvateľov a v budúcoročnej súťaži o detské ihrisko s názvom Švihadielko sa dostaneme do ľahšej kategórie.

Výmena dokladov pre občanov mesta bude prebiehať v pivničných priestoroch tenisových kurtov vzhľadom na veľkosti priestorov.

Ak ste sa dostali až týmto vetám v tomto článku, chceli by sme Vám oznámiť, že ste sa práve stali obeťou žartu 1. apríla zo strany tímu gngu.sk. Usmejte sa . Dnes je krásny deň a veríme, že sme Vám vyčarili úsmev na tvári. Dúfam, že si dnes budete dávať pozor na žarty od príbuzných a kolegov v práci  🙂

PS: podobnosť osôb, úradov a inštitúcií v tomto článku so skutočnosťou je čisto náhodná :)
Foto: Peter Nagy

Skúste ešte

Tlačová beseda poslancov MsZ v Galante – pozvánka

Poslanci MsZ v Galante Vás pozývajú na tlačovú besedu. TLAČOVÁ BESEDA SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK, 22. 03. 2018 o 14:00 hod. v malej zasadačke na medziposchodí …