piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Poradenstvo / Právne poradenstvo / Je to povinné?

Je to povinné?

Dobrý deň,

Pracujem na zmeny. Na pracovisku, kde pracujem občas nás zvolávajú na prevádzkové schôdze. Vedenie vyvíja nátlak na pracovníkov k účasti na týchto prevádzkových schôdzach s odôvodnením, že účasť je povinná. Vedúci pracovníci pracujú iba na jednu zmenu, tak ich účasť je samozrejmosťou počas platenej pracovnej doby. My, čo pracujeme na zmeny,  sme „povinní“ dostaviť sa aj pred nočnou aj po nočnej zmene a zadarmo na prevádzkovú schôdzu? Je to skutočne povinné a môžeme byť za neúčasť sankcionovaní? Akým spôsobom… Ďakujem.

Odpoveď:

V zásade platí, že zamestnanec má vykonávať prácu v určenom pracovnom čase.  Pracovný čas by mal vyplývať buď z pracovnej zmluvy, alebo z vnútorných predpisov zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo, ak to vyžadujú prevádzkové podmienky a potreby, aby zamestnancom nariadil prácu nadčas, čo je výkon práce mimo určeného pracovného času.

Účasť na prevádzkových poradách sa považuje tiež za výkon práce. To znamená, že existujú dve verzie. Jedna verzia je, keď prevádzková porada je počas určeného pracovného času. Druhá verzia je, keď prevádzková porada je mimo určeného pracovného času.V tomto druhom prípade sa jedná o prácu nadčas a opakujem, že zamestnávateľ môže nariadiť aj prácu mimo určeného pracovného času čo sa považuje ale za prácu nadčas.

Ak teda vám zamestnávateľ nariadil byť na pracovnej porade mimo normálneho pracovného času, tak áno, ste povinní sa na porade zúčastniť, ale takáto práca nadčas by mala byť zaplatená, alebo malo by byť poskytnuté náhradné voľno za ňu. Na druhej strane, ak práca nadčas v rozsahu pár minút, ktorá nie je mimo únosnej miery, t.j. ak porady netrvajú desiatky minút, tak by sa to ešte mohlo tolerovať.

Otázkou teda je, či má zmysel sa „hádať“ pre niekoľko minút práce naviac, a ak áno, tak potom treba mať na zreteli aj možnosť nekalej odvety zo strany zamestnávateľa.

S prianím pekného dňa

Arpád Barczi
advokát
e-mail: barczi@gngu.sk

Ak máte otázku aj Vy, neváhajte nám ju napísať sem (http://gngu.sk/vas-pravny-problem/) , alebo priamo p. advokátovi na barczi@gngu.sk.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za úplnosť a komplexnosť odpovede, pretože informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Skúste ešte

Podnikáme dve fyzické osoby v združení. Ako máme prejsť na spol.s r.o.?

Dobrý deň, Doteraz podnikáme ako dve fyzické osoby, na základe živnostenských oprávnení a to v združení …