streda , 19. február 2020
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Samospráva (stránka 5)

Samospráva

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ v Galante

Primátor mesta Galanta v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 24. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. januára 2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Interpelácie poslancov Kontrola …

Čitaj viac »

Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých (nad 55 rokov)

Mesto Galanta organizuje projekt s názvom „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ – kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Vzdelávací kurz je určený pre obyvateľov mesta Galanta vo veku nad 55 rokov. Bude prebiehať v termíne február až november 2017. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Galante na referáte sociálnych …

Čitaj viac »

Dotácia na obnovu NGK v Galante

Mesto Galanta v roku 2016  v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ získalo ďalšiu dotáciu z Ministerstva kultúry SR na záchranu pamiatky – Neogotického kaštieľa v Galante. Mesto sa svojou žiadosťou uchádzalo o získanie finančných prostriedkov na obnovu neogotickej miestnosti na 2. poschodí juhovýchodnej veže NGK v Galante. Projekt bol úspešný a MK SR poskytlo na tento …

Čitaj viac »

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainšatalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. Celý dokument v PDF: Ochrana vodomerov v zimnom období 2016.pdf zdroj: www.galanta.sk

Čitaj viac »

Pozvánka na 23.zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Primátor mesta Galanta, Peter Paška , zvoláva 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2016 o 13,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie …

Čitaj viac »

Otvorená samospráva – hodnotenie mesta Galanta

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2016, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát: Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 70,6 %) Odpovedí samospráv zaslaných na základe …

Čitaj viac »

13. ročník súťaže Separovaný zber

Primátor mesta Galanta vyhlasuje 13. ročník súťaže Separovaný zber. Do súťaže sa môžu zapojiť základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. V živote človeka snáď neexistuje činnosť, pri ktorej by nevznikli žiadne odpady. S pribúdajúcim počtom ľudí, rozvojom technológií a výrobou spotrebného tovaru, ale aj zmenou konzumného spôsobu života, …

Čitaj viac »

Celomestské oslavy Mikuláša

Mesto Galanta, Mestské kultúrne stredisko v Galante a OZ Templars Vás pozývajú na Celomestské oslavy Mikuláša dňa 3. decembra 2016 od 14:00 hod. na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Program: 14:00 prejazd Mikuláša, Snehulienky a čerta ulicami mesta 14:30 Divadlo Theatrum „LIST PRE MIKULÁŠA „ 15:30 odovzdávanie mikulášskych balíčkov 16:00 …

Čitaj viac »