pondelok , 16. september 2019
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Samospráva

Samospráva

Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Primátor mesta Galanta, Peter Paška zvoláva 32. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra  2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Interpelácie poslancov Kontrola plnenia uznesení Analýza hospodárenia s rozpočtovými …

Čitaj viac »

Európsky týždeň mobility

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane Európsky týždeň mobility na národnej úrovni. Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  …

Čitaj viac »

Primátor mesta Galanta – tlačová správa k TC Galandia

Milí čitatelia, vzhľadom k tomu, že Termál centrum Galandia je neustále sa preberajúcou témou v Galante, ktorá sa prakticky bytostne týka aj samotných obyvateľov mesta Galanta, rozhodli sme sa uverejniť tlačovú správu Primátora mesta Galanta, Petra Pašku k uvedenej téme.  Jeho vyjadrenie uverejňujeme na základe mailovej správy zaslanej našej redakcii …

Čitaj viac »