piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Poradenstvo / Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo, ktoré je poskytované bezodplatne na stránke gngu.sk

Ako na daňový bonus

Dobrý deň, Je možné vyplatiť daňový bonus zamestnankyni, ktorá nastúpila do zamestnania 1.9.2017? Od 1.1.20017 bola na predĺženej rodičovskej dovolenke, pričom príjmy nemala žiadne. Podmienky na daňový bonus spĺňa, od 1.9.2017 mesačne bude mať zdaniteľné príjmy viac ako polovica minimálnej mzdy, ale jej príjmy nedosiahnu v roku 2017 šesťnásobok minimálnej …

Čitaj viac »

Predĺženie lehoty na daňové priznanie

Do akého termínu je potrebné podať daňové priznanie? Môžem podať daňové priznanie aj v neskoršom termíne ako je koniec marca? Za odpoveď  ďakujem. Odpoveď: Daňové priznanie sa podáva po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie zvyčajne je kalendárny rok, ale v istých osobitných prípadoch môže byť aj iné obdobie ako kalendárny rok. Znamená to, …

Čitaj viac »

Skúšobná doba a Práceneschopnosť

Dobrý deň, chcem sa opýtať na ukončenie pracovného pomeru počas pracovnej neschopnosti (PN) v skúšobnej dobe. Pracovný pomer zmluvou mi  začal 1.10.2016 a 31.12.2016 mi končí skúšobná doba. Medzitým som ale ochorel a od 15.11.2016 som na PN a v zmluve mám výpovednú lehotu 1 mesiac a ak tam nezotrvám mam zaplatiť …

Čitaj viac »

Podnikáme dve fyzické osoby v združení. Ako máme prejsť na spol.s r.o.?

Dobrý deň, Doteraz podnikáme ako dve fyzické osoby, na základe živnostenských oprávnení a to v združení na základe zmluvy o združení. Chceme založiť spol. s r.o. a tak ďalej podnikať spolu. Každá fyzická osoba má povolenie na 5 živností, z toho 2 sú rovnaké. Dajú sa využiť živnostenské oprávnenia na prechod do …

Čitaj viac »

Nemožná dohoda spoluvlastníkov?

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na to, že ako mám riešiť situáciu, ak sa na mojom pozemku nachádza rodinný dom so súpisným číslom, ktorého ale nie som majiteľom. Uvedený rodinný dom je v spoluvlastníctve piatich osôb a jeho predaj sa už riešil najprv ústne a štyria zo spoluvlastníkov súhlasia aby sa dom …

Čitaj viac »

Čo je základná zložka mzdy?

Dobrý deň prajem. Podľa zákona zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca. Popri poskytovaní základnej zložky mzdy má zamestnávateľ povinnosť poskytovať ďalšie zložky mzdy, ak táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov alebo zo zmluvy. V súvislosti s uplatňovaní konta pracovného času by som …

Čitaj viac »

Neoprávnené zrážky zo mzdy!

Dobrý deň, Som študentkou a v lete brigádujem na dohodu. Zamestnávateľ mi strhol z výplaty vysokú čiastku s tým odôvodnením, že jeho firma dostala pokutu a on to rozrátal aj medzi zamestnancov. Má na to právo, pokiaľ pracujem na dohodu? Odpoveď: Zákonník práce jednoznačne určuje z akých dôvodov je možné …

Čitaj viac »

Je to povinné?

Dobrý deň, Pracujem na zmeny. Na pracovisku, kde pracujem občas nás zvolávajú na prevádzkové schôdze. Vedenie vyvíja nátlak na pracovníkov k účasti na týchto prevádzkových schôdzach s odôvodnením, že účasť je povinná. Vedúci pracovníci pracujú iba na jednu zmenu, tak ich účasť je samozrejmosťou počas platenej pracovnej doby. My, čo …

Čitaj viac »

Výpoveď u živnostníka?

Dobrý deň. Pracujem ako živnostník na zmluvu o spolupráci so stavebnou firmou (zmluva o spolupráci) V tejto zmluve mám uvedené miesto práce, pričom pravidelne na pracovisku vykonávam tú istú prácu. Teraz som si našiel zamestnanie, kde mi ponúkajú dobre zaplatené pracovné miesto na hlavný pracovný pomer. Viem, že Zákonník práce na mňa …

Čitaj viac »