sobota , 23. september 2017
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Neprehliadnite

Neprehliadnite

Stoji za pozornosť

Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ v Galante

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Primátor mesta Galanta, Peter Paška zvoláva 32. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra  2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1. PROGRAM: Otvorenie Voľba návrhovej komisie Interpelácie poslancov Kontrola plnenia uznesení Analýza hospodárenia s rozpočtovými …

Čitaj viac »

Európsky týždeň mobility

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane Európsky týždeň mobility na národnej úrovni. Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  …

Čitaj viac »

Prerušenie dodávky elektrickej energie – oznam

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, Dunajská Streda bude dňa: 28. augusta 2017 v čase od 08,00hod – do 17,00hod. a 31. augusta 2017 v čase od 12,00hod – do 17,00hod. odstávka elektrickej energie na uliciach: Ulica Alexandra Alagovicha č. 3010/11, č. 3014/3, …

Čitaj viac »

Otvorenie Žihadielka v Galante

Včielka Maja už opäť letí k deťom! Kde? Nájdu ju v novom detskom ihrisku Žihadielko! Príďte ju privítať na otvorenie originálneho ihriska, ktoré daruje aj tento rok desiatim slovenským mestám spoločnosť Lidl. Kopec zážitkov čaká v novom Žihadielku aj na deti v Galante. Symbolický kľúč od ihriska odovzdá primátorovi mesta Petrovi …

Čitaj viac »

Obmedzenia vlakovej dopravy

Železnice Slovenskej republiky upozorňujú cestujúcich na viaceré obmedzenia v železničnej doprave, ku ktorým dôjde v priebehu 28. týždňa. ŽSR na štyroch úsekoch medzi Bratislavou-Nové Mesto a Dunajskou Stredou zrealizujú plánový strojný výrub porastov a orezanie konárov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti koľají. Uvedená činnosť je zameraná aj na zlepšenie rozhľadových pomerov v okolí železničných priecestí, na …

Čitaj viac »

Bezplatné cvičenie pre ľudí v zrelom veku

Človek nie je nikdy dosť starý na to, aby začal s pravidelným cvičením. Šport a pohyb by nemali byť výsadou mladých ľudí. Keďže s vekom prichádzajú aj problémy súvisiace s opotrebovaním organizmu alebo vedením nesprávneho životného štýlu, ostať aktívny aj vo vyššom veku sa skutočne oplatí. Mesto Galanta v spolupráci s Fitness & Aerobic Centrom v Galante …

Čitaj viac »

Otvorené majstrovstvá Slovenska v capoeire 2017

V dňoch 5 -7. máj prebehli v Komárne otvorené majstrovstvá Slovenska v capoeire, na ktorých nemohli chýbať ani členovia z Galantského klubu. Okrem Galanty sa zúčastnili na majstrovstvách súťažiaci z miest ako: Nové Zámky, Nitra, Komárno, Senec, Košice, Poprad. Keďže tieto majstrovstvá boli otvorené zúčastnili sa na nich aj súťažiaci iných krajín a to z Maďarska …

Čitaj viac »

Pozvánka na DOD na II. stupni ZŠ Sídl. SNP Galanta

Základná škola, Sídl. SNP Galanta Vás srdečne pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ktorý sa uskutoční pre rodičov našich žiakov a pre širokú verejnosť dňa 3.mája 2017 od 8.50 do 11:35 hod. Môžete nazrieť do tried, odborných učební, telocviční a vidieť našu pracovnú atmosféru v interakcii s Vašimi deťmi. Kolektív ZŠ Sídl. SNP Galanta …

Čitaj viac »

Oprava na trati GALANTA – GÁŇ

V piatok 28. apríla začnú Železnice SR s opravou železničného priecestia medzi Galantou a mestskou časťou Hody. Zriadené bude dočasné priecestie, ktoré bude využívané počas celej uzávierky. zdroj: RTV Krea Oficiálne oznámenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Bratislava 27. apríla 2017 TLAČOVÁ SPRÁVA Oprava železničného priecestia v úseku Galanta – Gáň Železnice Slovenskej …

Čitaj viac »