piatok , 24. september 2021
skhu
Neprehľiadnite
Domov / Poradenstvo / Právne poradenstvo / Ako na daňový bonus

Ako na daňový bonus

Dobrý deň,

Je možné vyplatiť daňový bonus zamestnankyni, ktorá nastúpila do zamestnania 1.9.2017? Od 1.1.20017 bola na predĺženej rodičovskej dovolenke, pričom príjmy nemala žiadne. Podmienky na daňový bonus spĺňa, od 1.9.2017 mesačne bude mať zdaniteľné príjmy viac ako polovica minimálnej mzdy, ale jej príjmy nedosiahnu v roku 2017 šesťnásobok minimálnej mzdy. Ďakujem

Odpoveď:

Daňový bonus rieši zákon č.  595/2003 Z.z. v ustanovení § 33 ods. 7 hovorí  „Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.“
Takejto zamestnankyni môžete vyplatiť v mesiacoch, v ktorých splnila podmienku príjmu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, daňový bonus, tak ako píšete vo svojej otázke, t.j. aj vtedy ak jej celoročný  zdaniteľný príjem nedosiahne 6 násobok minimálnej mzdy. Takto vyplatený daňový bonus sa nemusí vracať späť.
Uvádzate, že nárok vznikol 1.9.2017, neviem či ste už výplaty za mesiac september spracovali a vyplatili bez tohto daňového bonusu. Pokiaľ ste ich už spracovali a vyplatili, ešte vždy máte možnosť do konca mesiaca október tento stav doriešiť k spokojnosti svojej zamestnankyne. Je potrebné jej opraviť výplatnú pásku a uplatniť daňový bonus za mesiac september, doplatiť jej čistú mzdu v rozdiele, ktorý vám vznikol a následne pokiaľ ste už podali na daňový úrad riadny mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, tento môžete opraviť a podať opravný mesačný prehľad. Samozrejme, je potrebné opraviť aj ostatné potrebné náležitosti ako mesačnú sumarizáciu ako aj podklad na zaúčtovanie miezd do účtovníctva.
Toto všetko platí, za predpokladu že ostatné podmienky na uplatnenie daňového bonusu vo Vašom konkrétnom prípade boli alebo sú splnené, ktoré predpisuje uvedený zákon.

Arpád Barczi
advokát
e-mail: barczi@gngu.sk

Ak máte otázku aj Vy, neváhajte nám ju napísať sem (http://gngu.sk/vas-pravny-problem/) , alebo priamo p. advokátovi na barczi@gngu.sk.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za úplnosť a komplexnosť odpovede, pretože informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Skúste ešte

Nemožná dohoda spoluvlastníkov?

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na to, že ako mám riešiť situáciu, ak sa na mojom …